half way though the exhibition

14523102_10154653743153793_3776721021266830184_n


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017