Hera 154cm x 90cm Oil on Canvas

IMG_0007


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017