Medusa 106cm x 152cm Oil on Canvas

24953_1132799


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017