Zues 101cm x 152cm Oil on Canvas

24953_1132801


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017