memory of what has been

Next
14600888_10154716536633793_5021255121407833498_n


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017