Aphrodite 90cm x 152cm Oil on Linen

24953_1095262


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017