Hestia 120cm x 120cm Oil on Canvas

photo-26


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017